หน้าแรก /

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เลขที่ 111 ม.1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

1 2 26

จดหมายข่าว

Intergrity & Transparency Assessment : ITA 2567

ผู้บริหารโรงเรียน

นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน

ลิ้งค์หน่วยงาน

สถิติการเข้าชม

  • 1
  • 6
  • 3
  • 2,082
  • 42,139
  • 10,002
  • 0
ติดต่อโรงเรียน