ติดต่อเรา

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 111 ม.1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์  053-765248   
โทรสาร 053-765249
Website : https://www.santikhiri.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/santikeereevit/
 E-Mail : santikeereespm36@gmail.com

แผนที่โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียน