ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำเพชร ชัยชมภู ได้รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำเพชร ชัยชมภู ครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ติดต่อโรงเรียน