ขอแสดงความยินดีกับนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมที่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2564

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมที่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2564

ติดต่อโรงเรียน