ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

21 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการแมนสรวง แซ่ซิ้มและคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้าน

ติดต่อโรงเรียน