เลือกตั้งผู้สมัครประธานนักเรียนคนใหม่ 2566

ประกาศ……!!!! 23 กุมภาพันธ์นี้ 📣📣📣📣📣มาร่วมใจกันเลือกตั้งผู้สมัครประธานนักเรียนคนใหม่ 2566 เพื่อพัฒนาครอบครัวชมพู-ขาว ชาวสันติคีรีวิทยาคมเลือกคนดี ที่ถูกใจ ก้าวต่อไป สันติคีรีวิทยาคม🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

ติดต่อโรงเรียน