รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นแกนนำเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมมือ ร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมีคู่มือเตรียมตัวก่อนเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ในลิงค์ต่อไปนี้…

https://drive.google.com/file/d/1mWMxOK8zXQ9mOlC6QmstgKtojSPzIowf/view

ขอบคุณที่ร่วมกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นประชาธิปไตย 🙏🏻🙏🏻❤️❤️

ติดต่อโรงเรียน