แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 นักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4 ที่เข้าใหม่ สามารถใส่ชุดพละ รร เดิมมาก่อนได้ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อโรงเรียน