ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📍ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าระบบ SGS เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน โดยทำตามขั้นตอน ดังภาพที่แนบ (เลขประจำตัวนักเรียนให้มี 0 นำหน้า เช่น 04321 )

SGS นักเรียนและผู้ปกครอง คลิก>>> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

ติดต่อโรงเรียน