กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

1 พฤศจิกายน 2566 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ได้แนะนำนายธนกฤต จักรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งแนะนำนิสิตสังเกตการสอน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้นักเรียนรู้จัก

ติดต่อโรงเรียน