การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร มอบหมายให้นายณรงค์ คำสุขุม พร้อมด้วยคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสันติวิทยาคม โดยมีนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายณรงค์ คำสุขุม ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน

ติดต่อโรงเรียน