ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และโรงเรียนเทิงวิทยาคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเรียนร่วม ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับนายสันติ ภูสีคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งยังโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และในเวลา 13.39 น. เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับครูชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และครูสุรสีห์ ภูมิประเทศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งยังโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียน