กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข “Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines” จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มหญิงไทยอายุ 11-20 ปี เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จำนวน 63 คน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนดังกล่าวสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกได้

ติดต่อโรงเรียน