ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ติดต่อโรงเรียน