สำรวจอาคารเรียนและอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้าง หลังเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำทีมบริหารและงานอาคารสถานที่สำรวจอาคารเรียนและอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้าง หลังเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา ที่มีแรงสั่นไหวถึงประเทศไทย มีเพียงรอยร้าวจุดเชื่อมทางเดินอาคาร 7 เล็กน้อย ส่วนอาคารเรียน แบบ 212ล/57-ข ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่พบผลกระทบใดๆ

ติดต่อโรงเรียน