เข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำทีมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ภายใต้ชื่องาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ด้วยแนวคิด “เปิดโลก” (The open World) ร่วมกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงในการนำเสนอขบวนพาเหรดของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ในประติมากรรมชุด “คิดถึงสมเด็จย่า”

ติดต่อโรงเรียน