ร่วมทอดกฐินสามัคคีณ วัดพระธาตุสันติธรรมและวัดสันติคีรีญาณสังวราราม

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำโดย นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ถวายกฐิน ณ วัดพระธาตุสันติธรรม และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถวายยังวัดสันติคีรีญาณสังวราราม ในโอกาสนี้ได้ร่วมตั้งโรงทานบริจาคอาหารว่างให้แก่ผู้มาร่วมงาน

ติดต่อโรงเรียน