ศึกษาดูงาน “การบริหารงานวิชาการ” ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มอบหมายให้นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ นำทีมบริหารและคณะครูกลุ่มงานวิชาการเข้าศึกษาดูงาน “การบริหารงานวิชาการ” ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ทำการส่งตัวและแสดงความยินดีกับนางสาวสุดคนึง นาสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ติดต่อโรงเรียน