จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำผู้กำกับ รองผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารี ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมกันนี้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ติดต่อโรงเรียน