ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสน

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยนายธนกฤต จักรสุวรรณ์ และนายกรีฑาพล ก๋องหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชา สมจักร นายธวัชชัย ยะถา และนายสิงห์ชาย อิ่นคำ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียน