รองผู้อำนวยการฯเข้าร่วมการพัฒนาส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4 มกราคม 2567 นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ และนายกรีฑาพล ก๋องคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เข้าร่วมการพัฒนาส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรพิธี

ติดต่อโรงเรียน