คณะครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเข้ารับชมรายการ “ศุกร์เช้า ข่าว สพม.เชียงราย”

วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมใช้เวลาว่างจากการจัดการเรียนการสอนเข้ารับชมรายการ “ศุกร์เช้า ข่าว สพม.เชียงราย” สำหรับวันนี้เป็นการออกอากาศเป็นครั้งที่ 3 โดยรายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ช่วงที่ 2 เรื่องเล่า ข่าว โรงเรียน ช่วงที่ 3 เรื่องเล่า ข่าว สพม.เชียงราย

ติดต่อโรงเรียน