ร่วมประชุมปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และนโยบายเร่งด่วน

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายธนกฤต จักรสุวรรณ์ และนายกรีฑาพล ก๋องหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรับมอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

ติดต่อโรงเรียน