โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบกฎหมายการดำเนินการทางวินัย จริยธรรม และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายรัชกฤช สถิรานนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ติดต่อโรงเรียน