มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

  1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนดำเนินการ
  2. ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ประสานความร่วมมือตู้ยามตำรวจแม่สลองนอกให้จัดสายตรวจสอบความเรียบร้อย (ตู้แดง) บริเวณรอบๆโรงเรียน 2 ช่วงเวลา
  4. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  5. เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในยามวิกาล
  6. มอบหมายครูประจำชั้นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและปิดให้เรียบร้อย ทำการล็อคห้องให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียน
  7. มอบหมายครูตรวจสอบห้องสำนักงานเมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบการปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าและล็อคห้องให้เรียบร้อย
  8. มอบหมายครูเวรประจำวันตรวจตราจุดที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความเรียบร้อยก่อนกลับบ้าน
  9. แจ้งตู้ยามแม่สลองนอกหากเกิดเหตุขึ้นภายในโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน