โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่งสว่างเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตวจสอบการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่งสว่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา หลังจากยกเลิกครูเวรรักษาการณ์ โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างดำเนินการโดยนักเรียกแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม

ติดต่อโรงเรียน