นักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเป็นตัวแทนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าประกวดธิดาดอย ประจำปี 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรินทร์ คันธวังวังอินทร์ นำนางสาวพรไพลิน แซ่เฉิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวมณฑิตา เขอมือกู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และ ด.ญ.ณัฐธิดา ทวีอภิรดีวิภาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เป็นตัวแทนอำเภอแม่ฟ้าหลวง ในการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2567 ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย โอกาสนี้ นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ไปให้กำลังใจนักเรียนทั้ง 3 คน ผลการประกวดรอบคัดเลือก 20 คน สุดท้าย นักเรียนผ่านเข้ารอบทั้ง 3 คน

ติดต่อโรงเรียน