ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมนำทีมบริหารเข้าคาราวะผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำนายธนกฤต จักรสุวรรณ์และนายกรีฑาพล ก๋องหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าคาราวะผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

ติดต่อโรงเรียน