ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยนายธนกฤต จักรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีกร P.A ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ติดต่อโรงเรียน