การประชุมปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมินภายนอก

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อโรงเรียน