โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ทำการไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นำรองผู้อำนวยการและคณะครู ทำการไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 วันตรุษจีน เป็นวันสำคัญของชาวจีนที่มีมาตั้งแต่โบราณ ในอดีตเคยถูกเรียกว่า “วันชุงเจ๋” หมายถึง เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้น บ้านเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว จึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ที่สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปี เป็นวันสำคัญที่เรียกว่า “วันตรุษจีน”

ติดต่อโรงเรียน