โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เป็นประธานสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 91 คน โดยมีนายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ นิติกร ชำนาญการพิเศษ กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการจัดสอบ

ติดต่อโรงเรียน