กิจกรรม “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน พี่น้องสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จัดกิจกรรม “จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน พี่น้องสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สำหรับติดตั้งในห้องเรียนของอาคาร 39 ปี สันติคีรีวิทยาคม ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้

ติดต่อโรงเรียน