สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจัดงานคืนสู่เหย้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจัดงานคืนสู่เหย้า 39 ปี สันติคีรีวิทยาคม “รวมเพื่อนคืนถิ่น แดนดินชมพู-ขาว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อหารายได้มาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สำหรับติดตั้งในห้องเรียนของอาคาร 39 ปี สันติคีรีวิทยาคม ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้

ติดต่อโรงเรียน