การประกวดแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา

มูลนิธิพระสิงห์เชียงราย พระราชสิทธินายก (ปญญาธรมหาเถร) ร่วมกับวัดพระสิงห์ พระอารามหลอง เชียงราย จัดการประกวดแข่งขันโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นานแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุรินทร์ คันธวังอิน ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนจำนวน 6 คน ได่แก่ นางสาวหน่อย ช่อธิกุล นางสาวนวล ช่อธิกุล นางสาวแอน ช่อธิกุล นางสาวกรรณิการ์ เบียงแล นางสาวสายฝน กุยยือ และนางสาวสุนารี แลเยอะ เข้าร่วมการแข่งขันการจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสาม อนุรักษ์การจัดโต๊ะหมู่บูชา อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2567 เนื่องในวันมามบูชา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เชียงราย ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท

ติดต่อโรงเรียน