มอบทุนการศึกษา

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬานักเรียนและโรงเรียน

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) ให้กับนักเรียน จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงพัชรินทร์ เบียงแลกู่, เด็กชายพีรพล กิตติคุณสิงขร, นายวิชญ์สรัช แซ่หวัง, นางสาววรรณภาช้างงาม, นางสาววารินทร์ แซ่เท้า และนายบุญธรรม เชมือ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนวันสุดท้าย

ติดต่อโรงเรียน