สร้างฝายชะลอน้ำต้นน้ำแม่สลอง

อ.บ.ต. แม่สลองนอกจัดโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มอบหมายให้ นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ และนายกรีฑาพล ก๋องหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างฝายชะลอน้ำต้นน้ำแม่สลอง ในโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ของพื้นที่ดอยแม่สลอง ณ ต้นน้ำแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีนายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน

ติดต่อโรงเรียน