วันเกียรติยศ : พิธีปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จัดงานวันเกียรติยศ : พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2567 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จัดงานวันเกียรติยศ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โอกาสนี้ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมได้มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี ส.ว.” ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/100057371541574/posts/pfbid02V3FutWoFgnaYgpLyRTUV8hyhGmmhcUTtTBLjE8BjUvoT5fQMX62dN6KQtSnLoiQfl/?

ติดต่อโรงเรียน