กิจกรรม Focus Group

กิจกรรม Focus Group “องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน”และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group “องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน” และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสินสอน อาคารประเสริฐ ปญญาวชิโร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมรวม 9 ท่าน และได้รับเกียรติจากคุณโยโกะ เตรูย่า รองประรานมูลนิธิ Starish Education ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการ Starish Future Labz และทีมงาน Starfish Education เข้าแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นการเปีดเวทีให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด มุมมอง และความท้าทายในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ด้านประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อโรงเรียน