มอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มามอบตัวจำนวน 156 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 132 คน รวม 288 คน

ติดต่อโรงเรียน