กรรมการและเลขานุการดีเด่น

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประเภท กรรมการและเลขานุการดีเด่น โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบโล่บุคคลดีเด่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน