เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2567

วันอังคาร 14 พ.ค. 67 : ปรับความรู้พื้นฐาน ม.1, ม.4 ชุดพละ
วันพุธ 15 พ.ค. 67 : รับอุปกรณ์การเรียนนักเรียนทุกคน ชุดพละ
วันพฤหัสบดี 16 พ.ค. 67 : เปิดเทอม ชุดนักเรียน

ติดต่อโรงเรียน