ขอแสดงความยินดีรองฯน้ำเพชร ชัยชมภู

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับ ..

นางสาวน้ำเพชร ชัยชมภู
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา”
โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต3 🩷🤍

ติดต่อโรงเรียน