คิกออฟ “สุขาดี มีความสุข”

Kick off แล้ว “สุขาดี มีความสุข” โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มอบหมายให้นายหล่อโจ ยี่บรา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำนักเรียนร่วมกิจกรรม KICK OFF ในโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ โดยการทำความสะอาด พัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข

ติดต่อโรงเรียน