หน้าแรก

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เลขที่ 111 ม.1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

Intergrity & Transparency Assessment : ITA 2566

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

จดหมายข่าว

ผู้บริหารโรงเรียน

นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน

ลิ้งค์หน่วยงาน

สถิติการเข้าชม

  • 1
  • 4
  • 2
  • 1,889
  • 20,473
  • 6,787
  • 0

QR Code แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

QR Code แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ติดต่อโรงเรียน